نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

گزارش فعالیت هیات مدیره در سال مالی منتهی به 91/12/30 جهت ارائه به مجمع عمومی عادی سالیانه

جهت مشاهده صفحات گزارش بر روی تصاویر کلیک نمایید.   گزارش هیات مدیره صورتهای مالی گزارس حسابرس
ادامه مطلب....