نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

گزارش فعالیت هیات مدیره در سال مالی منتهی به 91/12/30 جهت ارائه به مجمع عمومی عادی سالیانه

جهت مشاهده صفحات گزارش بر روی تصاویر کلیک نمایید.

 

گزارش هیات مدیره

صورتهای مالی

گزارس حسابرس

در باره نویسنده:

گذاشتن دیدگاه:

*

captcha *