نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

آقای محمدمهدی مروج‌الشریعه 

      photo_2016-02-13_17-08-01                         

رییس هیات‌مدیره شرکت کارگزاران‌پارس

– معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی