نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت میرساند: جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس در ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 17/4/92 در محل دفتر شرکت برگزار میگردد.

agahi-92-1

در باره نویسنده:

گذاشتن دیدگاه:

*

captcha *