نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

الف) ارائه خدمات:
1- تنظيم و اجراي برنامه مسافرت هاي زميني به طور مستقيم و يا غير مستقيم 2- فروش بليط مسافرت هاي زميني، ريلي، دريايي براي شركتهاي داخلي و بين المللي، اعطا و اخذ نمايندگي هاي شركت داخلي و خارجي3- ارائه تسهيلات و خدمات مسافرتي به گردشگران داخلي و خارجي 4- ارائه خدمات به مالكين زماني اماكن اقامتي 5- ايجاد و ارائه تسهيلات ويژه رفاهي و مسافرتي براي كاركنان شاغل و بازنشسته دولتي


ب) سرمايه گذاري:
1- اداره و مديريت در بخش سرمايه گذاري در حوزه صنعت گردشگري و جذب سرمايه هاي كوچك جهت تحقق اهداف شركت 2- مشاركت با شركتهاي داخلي و خارجي در جهت اهداف شركت 3- خريد،اجاره و چارتر هواپيما، قطار، كشتي و اتوبوس براي برگزاري تورهاي زيارتي و مسافرتي، اجاره اتومبيل و ميني بوس به مسافرين 4- ايجاد مجتمع ها و شهرك هاي اقامتي و گردشگري با كليه تاسيسات جانبي 5- ايجاد شركت در داخل و خارج از كشور پس از اخذ مجوز 6- سرمايه گذاري در ارتباط با امور ميراث فرهنگي و گردشگري

ج) ساير موارد: 1- احداث مراكز آموزش خدمات گردشگري و ارائه خدمات مشاوره اي در اين مورد  2- ايجاد تسهيلات و برقراري ارتباطات الكترونيكي، اينترنتي، اينترانتي در جهت اهداف شركت 3- تهيه و عرضه مواد غذايي، آبميوه و آب معدني با كيفيت در جهت تامين رفاه گردشگران داخلي و خارجي