نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 92/04/12

مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به 92/12/29 (نوبت اول) طبق آگهی منتشر شده در ساعت 13 روز 93/04/12 در محل دفتر شرکت تشکیل و به حد نصاب قانونی نرسید.

Picture 008

 

 

 

در باره نویسنده:

گذاشتن دیدگاه:

*

captcha *