نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات
علی اصغر پورفتح الله
رییس هیئت‌ مدیره

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام )
www.toosgostar.co.ir

غلامحسین تکفلی
نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره هلدینگ بین المللی توسعه و مهندسی پارس
www.pideco.com

احمد حسنی
عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شرکت گهربارپیشه کارکنان استانداری خراسان
www.goharbarpishe.com

احمدعلی احمدیان
عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شرکت بتون شرق

مجید الماسی
نویدرضا حسنـی
مدیر عامل