نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

آقای ابراهیم موحد        

          movahhed1

 

 

عضو هیات‌مدیره شرکت کارگزاران‌پارس

ارتباط مستقیم : Email: Manager@kargozaran-pars.com

 و یا سامانه پیام کوتاه :   30008800891000

– لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران

– کارشناس خبره بازنشسته دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری خراسان رضوی

– مدیرعامل شرکت‌های چندمنظوره و تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان‌رضوی بمدت بیش از 5 سال

– بیش از 30 سال عضویت در هیات‌مدیره‌های شرکت‌های تحت پوشش استانداری خراسان‌رضوی

– مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌گردشگری‌خراسان