نماد شرکت در بورس معاملات { گپارس } نماد شرکت در بورس معاملات

پیشرو در صنعت گردشگری کشور

تشکل بزرگ اقتصادی

تشکل بزرگ اقتصادی

در راه توسعه صنعت گردشگری کشور

و امور رفاهی کارکنان دولت

گروه شرکت های کارگزاران پارس
این شرکت در سال 83 با هدف فعاليت در صنعت گردشگري، ايجاد مجتمع ها و شهرك هاي مسكوني و گردشگري با كليه تاسيسات جانبي از قبيل مجموعه هاي پذيرايي، ورزشي و تالارهاي برگزاري مراسم فرهنگي و همايشهاي علمي و تخصصي بين المللي در داخل و خارج از كشور و ... تاسیس گردید.

آخرین مصوبات

تصمیمات مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم مورخ 93/04/29

جهت مشاهده صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 930429 بر روی نوشته زیر کلیک فرمایید....
ادامه مطلب....

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 92/04/12

مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به 92/12/29 (نوبت اول) طبق آگهی منتشر شده...
ادامه مطلب....

صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به92/12/29

بدینوسیله به پیوست صورتهای مالی و گزارش حسابرس مربوط به سال مالی منتهی به 92/12/29 جهت اط...
ادامه مطلب....